คำถามที่เรามักจะถูกลูกค้าถาม

ติดตั้งผลิตภัณฑ์แล้ว รถยนต์จะถูกตัดประกันมั้ย?

ลูกค้าสามารถวางใจได้ เพราะผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใหญ่เป็นการอัพเกรด ซึ่งการติดตั้งจะไม่ต้องตัดสายไฟเดิมของตัวรถ ทำให้ไม่ถูกผู้ผลิตรถยนต์ยกเลิกการรับประกันครับ

ผลิตภัณฑ์ติดตั้งไปแล้ว จะไปรบกวนระบบไฟฟ้าหรือไม่?

ผลิตภัณฑ์ของเรา ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน โดยวิศวกร ซึ่งจะสามารถใช้งานร่วมกับระบบเดิมของรถยนต์ได้อย่างลงตัว โดยไม่ไปรบกวนระบบการทำงานเดิม