เราสามารถช่วยคุณค้นหา สถานที่จำหน่าย โดยใช้ตำแหน่งปัจจุบัน
(กรุณาอนุญาต ให้เรา ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน)

iOS : การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง > เปิด  และ Safari > ขณะใช้แอป

Android : การตั้งค่า > ส่วนบุคคล > ตำแหน่ง > เปิด

      รีเซ็ต